113.jpg

Vind hieronder een Q&A

van de veel gestelde vragen

over de vrijwilligerspolis.

F.A.Q.

Moet een vrijwilligersorganisatie/vrijwilliger zich registreren voor de vrijwilligerspolis?


Antwoord:
Nee, sinds 1 januari 2014 is de registratieplicht vervallen. De bij ons aangesloten gemeenten verzekeren automatisch de vrijwilligers als ze op enige wijze vrijwilligerswerkzaamheden verrichten.
Is een vrijwilliger ook verzekerd indien hij/zij vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert in een andere (niet bij vrijwilligersnet nederland) verzekerde gemeente?


Antwoord:
Ja, de gemeente waar de vrijwilliger ingeschreven staat is in principe bepalend voor de dekking op de vrijwilligerspolis. De gemeente betaald de premie voor de inwoners van hun gemeente. Bij een schade wordt dit beoordeeld.
Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de vrijwilligerspolis?


Zijn de mensen die door de gemeente verplicht worden om, voor behoud van hun uitkering, vrijwilligerswerk te doen ook gedekt onder de vrijwilligerspolis? De zogenoemde participatiewet.
Kan een vrijwilligersorganisatie de eigen verzekeringen opzeggen?


Antwoord:
Eén en ander is afhankelijk van de soort werkzaamheden van de organisatie. Verder is het van belang welke verzekeringen er lopen tegen welke voorwaarden en condities. Wij adviseren organisaties hier kritisch naar te kijken en polissen niet zondermeer op te zeggen.
Heeft de vrijwilligerspolis een eigen risico?


Antwoord:
Nee, binnen de Vrijwilligerspolis is er geen eigen risico van toepassing. Wel zijn er maximale vergoedingen van toepassing voor bijvoorbeeld de Ongevallenverzekering.
Zijn de mensen die door de gemeente verplicht worden om, voor behoud van hun uitkering, vrijwilligerswerk te doen ook gedekt onder de vrijwilligerspolis? De zogenoemde participatiewet.


Antwoord:
Ja, de bij ons aangesloten gemeenten hebben per 1 januari 2015 de dekking van de Vrijwilligerspolis uitgebreid zodat ook deze mensen onder de Vrijwilligerspolis vallen.

5857.jpg

CONTACT

Vrijwilligersnet Nederland

Postbus 12
5600 AA Eindhoven

Tel: +31 (0)40 2193400
Fax: +31 (0)40 2220678
Email: info@vrijwilligersnetnederland.nl

Telefoonnummer calamiteiten: 06-20880957

Contactformulier

WAT TE DOEN BIJ SCHADE?

Lees hier hoe u uw schade kunt melden.

Lees Meer

OVER ONS

Vrijwilligersnet Nederland is het steunpunt voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties van aangesloten gemeenten.

Lees Meer

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERSNET
DE VRIJWILLIGERSPOLIS

Wat houdt de Vrijwilligerspolis in ?

Een voorbeeld van de polis

Casco Evenementenverzekering

Schadeformulier

Downloads

AANGESLOTEN GEMEENTEN

Er zijn een 60 gemeenten die zijn aangesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Voor deze gemeenten voeren wij de Vrijwilligerspolis. Indien u wilt weten of uw gemeente bij ons is aangesloten kunt u ons hier altijd over contacten.

De Gemeente Valkenswaard heeft ervoor gekozen om middels onze site aan te geven dat zij via Vrijwilligersnet Nederland zijn verzekerd.