top of page
113.jpg

Vind hieronder een Q&A

van de veel gestelde vragen

over de vrijwilligerspolis.

F.A.Q.

 • Moet een vrijwilligersorganisatie/vrijwilliger zich registreren voor de vrijwilligerspolis?
  Antwoord: Nee, sinds 1 januari 2014 is de registratieplicht vervallen. De bij ons aangesloten gemeenten verzekeren automatisch de vrijwilligers als ze op enige wijze vrijwilligerswerkzaamheden verrichten.
 • Is een vrijwilliger ook verzekerd indien hij/zij vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert in een andere (niet bij vrijwilligersnet nederland) verzekerde gemeente?
  Antwoord: Ja, de gemeente waar de organisatie ingeschreven staat is in principe bepalend voor de dekking op de vrijwilligerspolis. De gemeente betaald de premie voor de inwoners van hun gemeente. Bij een schade wordt dit beoordeeld.
 • Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de vrijwilligerspolis?
  Zijn de mensen die door de gemeente verplicht worden om, voor behoud van hun uitkering, vrijwilligerswerk te doen ook gedekt onder de vrijwilligerspolis? De zogenoemde participatiewet.
 • Zijn de mensen die door de gemeente verplicht worden om, voor behoud van hun uitkering, vrijwilligerswerk te doen ook gedekt onder de vrijwilligerspolis? De zogenoemde participatiewet."
  Antwoord: Ja, de bij ons aangesloten gemeenten hebben per 1 januari 2015 de dekking van de Vrijwilligerspolis uitgebreid zodat ook deze mensen onder de Vrijwilligerspolis vallen.
 • Kan een vrijwilligersorganisatie de eigen verzekeringen opzeggen?
  Antwoord: Eén en ander is afhankelijk van de soort werkzaamheden van de organisatie. Verder is het van belang welke verzekeringen er lopen tegen welke voorwaarden en condities. Wij adviseren organisaties hier kritisch naar te kijken en polissen niet zondermeer op te zeggen.
 • Heeft de vrijwilligerspolis een eigen risico?
  Antwoord: Ja, binnen de Vrijwilligerspolis is een eigen risico van € 250,00 van toepassing op: - De aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en organisaties - De schadeverzekering voor verkeersdeelnemers
bottom of page