top of page
279375-P5UIKS-394.jpg

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Vrijwilligersnet Nederland biedt u daarom de Vrijwilligerspolis: een pakket collectieve verzekeringen waarmee vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers gratis en goed kunnen verzekeren. De kosten worden gedragen door de gemeente.

Lees hieronder verder voor meer informatie

De vrijwilligerspolis

WIE VALLEN ONDER DE VERZEKERING?

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.
Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Wij hebben het hierbij over personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch ziek, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich neemt. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.

 

Er is geen sprake van een leeftijdsgrens met in achtneming van de ARBOwet. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.

 

De Vrijwilligerspolis bestaat uit:

 

  • 1A Collectieve ongevallenverzekering
    B persoonlijke eigendommen

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

  • Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers

  • Rechtsbijstand

 

Download via onderstaande link de brochure van de Vrijwilligerspolis:

 

Brochure

 

Ook biedt Vrijwilligersnet Nederland een aanvullende incidentele Casco Objectverzekering bij evenementen. Voor meer informatie of voor het afsluiten van deze aanvullende verzekering kunt u contact met ons opnemen.

 

POLISVOORWAARDEN

 

SCHADE

Vrijwilligers die tijdens werkzaamheden voor uw vrijwilligersorganisatie schade toebrengen aan derden, dienen deze schade te melden bij het bestuur van de organisatie en bij hun privé WA-verzekering (Let op! Bij de privé WA-verzekering dient gemeld te worden dat de schade ook bij de Vrijwilligerspolis wordt ingediend). Het bestuur van de organisatie dient de schade vervolgens zo snel mogelijk te melden bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier.

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of vragen over de Vrijwilligerspolis, kunt u contact opnemen via info@vrijwilligersnetnederland.nl of telefonisch via 088 000 71 80.

 

*Alleen aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

lees meer
bottom of page